O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie w powiecie chodzieskim dzia?a od ponad 10 ciu lat. Postawili?my sobie za zadanie wsp?pracowa?z samorz?dem terytorialny, ukazywa? potrzeby osb niepe?nosprawnych, oraz podpowiada? rozwi?zywanie tych problemw. Naszym zadaniem jest rwnie? wyposa?enie w sprz?t rehabilitacyjny O?rodek Dziennej Aktywno?ci dla Dzieci Niepe?nosprawnych. Organizujemy dzieciom i ich rodzinom okoliczno?ciowe spotkania takie jak: Dzie? Matki, Dzie? Dziecka , Dzie? Taty. Na tych uroczysto?ciach najwa?niejsze s? programy artystyczne w ktrych uczestnicz? dzieci. Rodzice s? dumni ze swoich dzieci , a one s? szcz??liwe z zaprezentowania swoich umiej?tno?ci.

Najwi?ksza nasza impreza to spotkanie op?atkowe , na ktre zapraszamy sponsorw, w?adze samorz?dowe i ko?cielne oraz przyjaci?. W trakcie wigilijnej wieczerzy dzieci , rodzice i go?cie otrzymuj? ?wi?teczne upominki.

W okresie lata organizujemy wycieczki dla ca?ych rodzin . Najbardziej lubimy przebywa? nad morzem. Chocia? gry te? dzieci mia?y okazj? zobaczy?. Takie rodzinne wyjazdy integruj? rodzicw, daj? mo?liwo?? wymiany do?wiadcze? wychowawczych, rehabilitacyjnych. Zwi?ksza si? integracja spo?eczna , dzi?ki ktrej dzieci poznaj? inne osoby , kszta?tuj? w?asn? samoocen?, poznaj? r?ne krajobrazy a przede wszystkim si? relaksuj?.

Sk?ad zarz?du Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaci? Osb Niepe?nosprawnych Przebudzone nadzieje

Prezes - El?bieta Faliszewska

Wiceprezes - Katarzyna ??czka

Sekretarz - Katarzyna Bolechowska

Skarbnik - Irena Kasperska

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaci? Osb Niepe?nosprawnych Przebudzone Nadzieje KRS nr 0000020434

Ta witryna korzysta z plikw "Cookies", niezb?dnych do prawid?owego jej dzia?ania. Mo?esz zablokowa?, lub usun?? pliki "Cookies" w ustawieniach swojej przegl?darki. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie plikw "Cookies", zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przegl?darki. Jeżeli chesz uzyskać więcej informacji, zobacz naszą privacy policy.

Akceptuję pliki "Cookies" na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information